8. PENGENDALIAN MAKANAN & ASAS HALAL

Objektif kursus ini ialah untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada semua pengendali makanan mengenai aspek-aspek halal, kebersihan dan keselamatan makanan, diri pengendali dan premis makanan dan seterusnya bagi mengurangkan kejadian keracunan makanan di seluruh negara.

Sepanjang kursus ini berlangsung, para perserta kursus akan diberi pendedahan dan tunjuk ajar mengenai:

  • Konsep Asas Halal
  • Pengendalian makanan secara halal, bersih dan selamat

1 hari.

Tarikh:

  • 23/01/2021 (Sabtu)
  • 27/02/2021 (Sabtu)
  • 20/03/2021 (Sabtu)

***Tarikh akan berubah mengikut keadaaan semasa dan permintaan.

  • Sijil disediakan¬†
  • Makanan disediakan¬†

RM80.00/orang.